Prírodné recyklovateľné materiály

Náš nábytok vyrábame výhradne z masívneho dreva, ktoré pochádza z českých a slovenských lesov. Používame vodou riediteľné laky a oleje na prírodnej báze, ktoré sú zdravotne nezávadné a šetrné k životnému prostrediu.Minimum plastov

Než je nábytok nachystaný na cestu k Vám domov, musíme ho zabaliť tak, aby sa k Vám dostal bez poškodenia. Baliaci proces je preto tiež veľmi dôležitou súčasťou výroby. Snažíme sa všetky komponenty baliť do kartónových krabíc a plast používať čo najmenej. Plastom sa snažíme vyvarovať už pri samotnom návrhu konštrukcií a tiež pri montáži – používame kovanie špičkovej kvality. Plastové používame iba krytky a záslepky na otvory pre kovanie.Spracovanie odpadov

Snažíme sa spracovať materiál do posledného zbytku. Z odrezkov dreva, ktoré vzniknú pri výrobe nášho nábytku, vyrábame drevené brikety. Tie potom ďalej dodáváme do vašich domovov.

Ďalšie využitie obalového materiálu

Sme zapojení do systému EKO-KOM. Jedná sa o celorepublikový systém spätného odberu a využitia odpadov z obalov. Tento systém je založený na spolupráci priemyselných podnikov, miest a obcí. Jeho cieľom je, aby odpady z použitých obalov boli spotrebiteľom vytriedené, následne zvozené zberovou technikou a využité ako druhotná surovina alebo zdroj energie.
Minimalizácia dopravy

Starostlivým výberom dreva z českých a slovenských lesov sme minimalizovali dopravu a podarilo sa nám tak zmenšiť našu uhlíkovú stopu. Ďalšiu dopravu vstupných materiálov sa snažíme riešiť vyťažovaním nákladných automobilov iných špedičných firiem, ktoré by inak od zadávateľov šli prázdne.Lokálne zdroje

Všetky vstupné materiály starostlivo vyberáme. Snažíme sa naplno využívať lokálne zdroje – čím bližšie, tým lepšie. Mnoho kovania odoberáme zo Žďáru nad Sázavou, rovnako ako laky a moridlá. Časť obalových materiálov odoberáme z Chotěboře, ktorá je iba kúsok od našej výroby.Využitie tepla pri výrobe

Pri výrobe nášho nábytku vzniká veľa tepla, hlavne z používaných truhláskych strojov. Takto vzniknuté teplo sa snažíme maximálne využiť pre ďalšie nutné procesy výroby. Zbytkové teplo teda ďalej využívame napríklad pri sušení jednotlivých drevených dielov po nanesení povrchových úprav.Triedenie odpadu

Vo všetkých našich prevádzkach, či už výrobných, či administračných, dbáme na triedenie odpadu. Triedime, čo sa dá - papier, plast, sklo ale i kov. Pokiaľ pri niektorom procese obnovy našich prevádzok vzniknú náhle iné odpady, napr. suť po rekonštrukcii, odvážame všetko do patričných miest.

Pozrite si najnovší katalóg

Katalógy, cenníky, schémy